polityka prywatnosci SYSTEM Leszno - Maszyny i urządzenia do sprzątania

Przejdź do treści
 
Polityka Prywatności

1. Firma  SYSTEM  ul. Józefa Góreckiego 50  64-100 Leszno (dalej „SYSTEM”) przywiązuje dużą wagę
do ochrony prywatności użytkowników witryny www.system-leszno.pl (dalej „WITRYNA”) i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

2. Dane osobowe użytkowników WITRYNY zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe
zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).
Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach RODO.

3. Dane osobowe użytkowników WITRYNY zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą
przez SYSTEM wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w WITRYNIE i w celach wskazanych
w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług WITRYNY.
Ponadto mogą być one przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach SYSTEM, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług SYSTEM. Administratorem danych osobowych jest SYSTEM.

4. SYSTEM nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników WITRYNY innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez SYSTEM dane osobowe użytkowników
WITRYNY mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych
przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

5. SYSTEM gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających WITRYNĘ i korzystających z usług świadczonych w ramach WITRYNY.
Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu WITRYNĄ, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron WITRYNY.
Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie
na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

6. SYSTEM stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera
użytkownika Witryny. Mechanizm cookies nie ma na celu pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach WITRYNY - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników WITRYNY i usprawniania funkcjonowania WITRYNY zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami.
Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z WITRYNY.

7. WITRYNA zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. SYSTEM nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

8. Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy WITRYNY mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: biuro@system-leszno.pl.

9. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie WITRYNY.
polityka prywatności SYSTEM Leszno
SYSTEM   
ul. Józefa Góreckiego 50   
64-100 Leszno
tel. 603 603 147
tel. 601 755 609
e-mail: biuro@system-leszno.pl
Godziny pracy:

poniedziałek - piątek
9:00 - 16:00
Wróć do spisu treści